Viss musik skickar känslor av väder till mig. Saxofonisterna Paul Desmond och Gerry Mulligans album Two of a Mind är ett av många exempel. Den ger känslan av klarblå himmel och skinande sol. Det är inte vinter, men inte nödvändigtvis ...Read More